Yaroslav Shlyapnikov

Yaroslav Shlyapnikov

Specialist področja masne spektrometrije z izkušnjami dela z različnimi MS tehnikami. Svojo raziskovalno pot je začel pri visokotemperaturni Knudsenovi efuzijski masni spektroskopiji (KEMS), ki jo je uporabljal za preučevanje procesov funkcionalizacije fulerenov. Pri raziskovanju produktov sinteze fulerenovih derivatov je aktivno uporabljal tudi tehniko ionizacije v matriksu z desorpcijo z laserjem in masnim analizatorjem časa preleta ionov (MALDI-TOF). Svoje raziskovalne aktivnosti je kasneje usmeril v analizo okoljskih vzorcev z uporabo masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in masspektralnih detektorjev, sklopljenih s kromatografskimi tehnikami (GC-MS in LC-MS). V podjetju Labtim pokriva področje aplikativne podpore MS tehnike.