Simon Slejko

Simon Slejko

Strokovnjak kemijske tehnologije z dvajsetimi leti delovnih izkušenj na področju kemijske analitike (GC-MS, HPLC, LC-MS/MS), tehnike priprave vzorcev ter razvoja in validacije analitskih metod v skladu s sistemom dobre laboratorijske prakse – GLP v farmacevtskem okolju in širše. Zadnja leta v okviru podjetja Labtim aktivno sodeluje pri aplikativno-tehnični pomoči strankam in predava.