Dr. Igor Shlyapnikov

Dr. Igor Shlyapnikov


Predstavnik klasične univerzitetne šole termodinamike s specializacijo za tehnike termične analize in kalorimetrije. Njegove raziskovalne aktivnosti so bile skozi celotno kariero usmerjene v  strukturno karakterizacijo materialov z uporabo številnih tehnik, večinoma za analizo v trdnem stanju. Shlyapnikov je po zagovoru doktorata, ki ga je opravil na zahtevnem področju kemije fluora, tehnike termične analize in kalorimetrije uporabljal pri razvoju in raziskavah novih izdelkov v farmacevtski industriji ter na področju polimerne kemije v času svojega postdoktorskega usposabljanja. Trenutno opravlja funkcijo vodje Laboratorija za karakterizacijo in preizkušanje materialov ter pokriva področje aplikativne podpore za tehnike termične analize in kalorimetrije v podjetju Labtim, d. o. o.