Yaroslav Shlyapnikov

Yaroslav Shlyapnikov

Specijalist je na području masne spektrometrije s iskustvom u raznim MS tehnikama. Istraživačku karijeru započeo je u visokotemperaturnoj Knudsenovoj efuzijskoj masnoj spektroskopiji (KEMS), koju je koristio za proučavanje procesa funcionalizacije fullerena. Tijekom istraživanja proizvoda sinteze fulerenskih derivata, također je aktivno koristio tehniku ionizacije u matrici s laserskom desorpcijom i masnim ionskim analizatorom vremena leta (MALDI-TOF). Potom je svoje istraživačke aktivnosti usmjerio na analizu uzoraka iz okoliša koristeći induktivno sklopljenu plazma masenu spektrometriju (ICP-MS) i masene spektralne detektore povezane s kromatografskim tehnikama (GC-MS i LC-MS). U tvrtki Labtim pokriva područje tehničke podrške MS-a.